Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Informacje o projekcie grantowym realizowanym w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy

Obraz:

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Informacje na temat realizacji projektu grantowego: w trakcie uzupełniania...

Ostrzeżenie

Próbujesz otworzyć odnośnik otwierany w nowym oknie (zewnętrzny). Potwierdź, że chcesz przejść do tej strony: