Jarmark Wielkanocny z jajem, czyli kulinarne tradycje Wielkiej Nocy

Operacja pn. „Jarmark Wielkanocny z jajem, czyli kulinarne tradycje Wielkiej Nocy” „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    Ostrzeżenie

    Próbujesz otworzyć odnośnik otwierany w nowym oknie (zewnętrzny). Potwierdź, że chcesz przejść do tej strony: